Walking story

posted on 22 Jul 2010 17:57 by darin-noiii

เรื่องเล่าจากรองเท้าของแถมนอกเรื่องมาไว้ดูเพลินๆ
edit @ 22 Jul 2010 18:21:44 by Just Noiza..

edit @ 22 Jul 2010 18:28:46 by Just Noiza..

edit @ 30 Jul 2010 23:01:10 by Just Noiza..

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณค่ะ

ไม่ใช่ของเราทุกคู่หรอกค่ะ เป็นรองเท้าของเรากับของน้องสาว..ตอนนั้นเกิดจากอาการว่างหาไรทำ ร้องเท้ามันเยอะหาก็ยากเลยคิดแค่จะถ่ายรูปเอามาไว้ติดกล่องร้องเท้าเพื่อจะหาได้ง่ายๆเท่านั้นเอง... แต่พอเห็นรูปที่ออกมาแล้วได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือชื่อเดียวกันกับชื่อเรื่องนี้ ..เลยทำออกมาแบบนี้ค่ะ

#2 By Just Noiza.. on 2010-07-23 14:08

Hot! Hot!

ถ้ามันเป็นรองเท้าที่คุณใช้ทุกคู่

คุณเป็นคนที่น่าสนใจมาก


ถ้าไม่ใช่ว่าทุกคู่เป็นของคุณ

คุณก็เป็นคนที่มีมุมมองที่น่าสนใจเช่นกัน

#1 By โลก สี เทา on 2010-07-22 23:50